Astrologie

uit “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, 1410

Astrologie beschrijft het verband tussen de mens en de kosmos. Paracelsus (1493 – 1541) sprak in het boek “ANATOME CORPORIS HUMANI” over een “astrum in corpore”. Zijn zienswijze was dat elk mens een “afdruk” van de kosmos in zich meedraagt. In zijn geschriften maakte hij melding van een overeenkomst tussen de mens en zijn kosmos.

In het boek “BUCH PARAGRANUM” zegt Paracelsus , dat “een arts de wonderen van de natuur moet kennen en daarin de wonderlijke overeenstemming tussen de menselijke microkosmos en de grote wereld (macrokosmos) en dan niet alleen het zichtbare heelal, maar ook de onzichtbare, kosmische ‘arcana’ (geheimen).” Er bestaat een ‘eusser kunst de Alchimey’ (uitwendige alchemie) maar ook een ‘alchimia microcosmi’ (alchemie van de microcosmos = de mens).

uit “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”, 1410

Ik heb jaren onderzoek gedaan naar deze overeenkomsten tussen de mens en zijn kosmos. Ik heb er verschillende bewijsvoeringen voor gevonden. Ik zal er hier twee noemen en elders op deze site verder uitschrijven.

Het eerste bewijs noem ik “Het Blauwe Bewijs” en laat overeenkomsten zien in het kleurgebruik bij beeldende kunstenaars met Saturnus aspecten.

Het tweede bewijs gaat over “Vriendschappen” tussen mensen, waarbij de planeetaspecten bij de een in zijn prenatale ontwikkeling samenvallen met de planeetaspecten in de secundaire progressies van de ander.

Beide bewijsvoeringen zullen in boekvorm worden uitgewerkt.

De astrologische praktijk kent vele vormen en vele toepassingen. Om een paar vormen te noemen: psychologische astrologie, spirituele astrologie, evolutionaire astrologie, vedische astrologie. Astrologen geven allemaal inzicht in de horoscoop van het geboortemoment.

In mijn onderzoek heb ik naast horoscopen ook uitgebreid de prenatale ontwikkeling van de mens bestudeerd. De Prenatale Astrologie is geen nieuwe vorm van astrologie. Het bespreekt de planeetinvloeden tijdens de 9 maanden vóór de geboorte, de periode van de zwangerschap. Prenatale Astrologie kan voor elke vorm van astrologie een aanvulling zijn.

De Zon doorloopt tijdens de zwangerschap driekwart van de cirkel, in bovenstaande figuur van linksonder naar rechtsboven (tegen de klokrichting in). De 10 siderische omlopen van de Maan tijdens de zwangerschap komen overeen met 70 levensjaren (binnen cirkel). Na de geboorte vervolgt de Zon zijn weg door de Dierenriem, in de zogenaamde “secundaire progressies” blauwe deel cirkel).

Gemiddeld zijn er 200 planeetaspecten per maand. Voor een geboortehoroscoop plus progressies in de 90 dagen volgend op de geboorte zijn dat 600 planeetaspecten. De prenatale ontwikkeling geeft 9 x 200 = 1800 planeetaspecten. Dat is driemaal zoveel. De verhoudingen tussen prenatale ontwikkelingsaspecten en geboorte/progressieve aspecten en transits liggen niet vast. Je zou theoretisch kunnen zeggen dat die verhoudingen gemiddeld liggen rond de 33% prenataal – 33% geboorte/progressie – 33% transits. Maar in mijn onderzoeksmateriaal zijn voorbeelden te geven waarin die verhouding toch echt anders ligt. Zo is de verhouding bij Picasso 80% prenataal – 15% geboorteprogressies – 5% transits, en bij Claude Debussy 50% prenataal – 35% geboorte/progressies – 15% transits. Wat daarin opvalt is de geringe invloed van de transits op de mens.

Op basis van deze getalsverhoudingen mag de Prenatale Astrologie niet ontbreken in de horoscoopduiding. Ik ben in mijn onderzoek veel voorbeelden tegengekomen, waarin het ontbreken van de kennis van de prenatale ontwikkelingsaspecten tot nare gevolgen heeft geleid. Ik zal daarvan voorbeelden geven.

Elk volgend onderzoek van een biografie van een mens voegt weer iets toe aan dit nieuwe onderwerp, Prenatale Astrologie.