Allen Ginsberg

Allen Ginsberg wordt gezien als de bekendste figuur van de Beat-generation. Hij heeft grote invloed gehad op Amerikaanse cultuur en politiek. Samen met Jack Kerouac en William Burroughs was Ginsberg student aan de Colombia Universiteit in New York. Als dichter brak hij door in 1956, met het gedicht “Howl” dat met zijn anarchisme in de buitengewoon conservatieve jaren van Eisenhower voor nogal wat ophef zorgde.

Geboortehoroscoop

Allen Ginsberg werd geboren op 3 juni 1926 in Newark. Opvallend planeetaspect is de Mars/Uranus conjunctie op de Ascendant.

Routekaart

Ieder van ons heeft zo zijn eigen “routekaart”. Als je de “routekaart” van Allen Ginsberg bekijkt, zie je in zijn prenatale ontwikkelingsaspecten (links) een opvallende driedeling optreden met Saturnus, Jupiter en Uranus.

Saturnus conjuncties

In de eerste 25 jaar zijn dat de Saturnus conjuncties. Die aspecten lijken te maken te hebben met belemmeringen die hij wist te doorbreken toen de prenatale Zon over Saturnus liep. Tegelijkertijd kreeg Allen Ginsberg de transit Uranus over zijn Zon radix. In 1943 kwam Allen Ginsberg openlijk uit voor zijn homosexuele geaardheid. Voor die jaren was dat een hele grote stap.

Jupiter conjuncties

In 1948 had Allen Ginsberg een visioen. Tijdens het lezen en voordragen van gedichten van de Engelse visionair William Blake kreeg hij een ervaring, die hij later omschreef als de “Blake-vision”. Hij ervoer een overeenstemming met het universum, hij zag in alles “de hand van God”, de hand van de schepper. Deze verbondenheid met het “al” zien we aangegeven door een Venus/Jupiter conjunctie.

In de jaren 50 kwam Allen Ginsberg in aanraking met het Buddhisme. Hij raakte bekend met de Hare Krishna beweging, en haalde in 1967 Bhaktivedanta Swami Prabhupada naar Californië en organiseerde het Mantra-Rock Dance festival.

Uranus conjuncties

Toen in de prenatale ontwikkeling Uranus conjuncties gingen optreden, werd Allen Ginsberg politiek actief. Hij nam stelling in de Vietnam protesten, kwam op voor de home rechten en het homo-huwelijk.