Anthonie Kamerling

In het voorbeeld van Anthonie Kamerling zien we het belang van het kennen van de prenatale ontwikkelingsaspecten. In het overzicht van alle planeetconjuncties staan in de prenatale ontwikkeling voor de eerste 40 jaar van zijn leven alleen maar conjuncties met Saturnus. In de secundaire progressies zijn het vooral de conjuncties met Uranus en Pluto. Deze tegenstelling in planeetkwaliteiten ligt ten grondslag aan zijn bi-polaire stoornis. Het maakte hem manisch-depressief. Het leven werd ondraaglijk.

In het verdere verloop van zijn leven zouden conjuncties met Jupiter een belangrijke rol hebben gespeeld. Jupiter aspecten zijn ideaal voor een acteur. Het zou zijn carrière nog succesvoller hebben gemaakt..

In dit voorbeeld zou een astroloog Anthonie Kamerling hebben kunnen overtuigen van een verandering in goede zin. Het had hem mogelijk doen afzien van zijn daad. Het maakt tevens duidelijk dat kennis van dit soort gegevens iemand kan helpen in zijn worsteling met het leven.

Er zijn meerdere voorbeelden te geven waarin voorkennis van deze zaken tot andere wendingen had geleid. Bij elk van deze voorbeelden zijn de bijzonderheden ervan weer anders. De filmmaker Theo van Gogh is zo iemand, en de componist James Horner, en de autocoureur Michael Schumacher.