Blavatsky

Geboortehoroscoop

Van Blavatsky is de exacte geboortetijd niet bekend. Er zijn wat suggesties van astrologen, waaronder die van Dane Rudhyar. Toch blijft het onzeker, wat de Ascendant is.

Beter is het om dan maar geen Ascendant en geen huizen te gebruiken, en alleen te werken de planeetstanden op die dag en met secundaire progressies, en transits over radix plaatsen van planeten. De prenatale ontwikkeling geeft ook informatie over de levensloop.

Het eerste dat mij opviel bij het zien van de horoscoop van Blavatsky, was de “mystieke rechthoek”, bestaande uit twee opposities verbonden door twee sextielen en twee driehoeken, in de vuur- en luchttekens.

Deze “mystieke rechthoek” werd gevormd door de planeten Venus/Maan in Weegschaal oppositie Pluto in Ram, sextiel Jupiter/Uranus in Waterman oppositie Zon in Leeuw.

In een onderzoek naar de “mystieke rechthoeken” heb ik kunnen vaststellen, dat deze aspecten figuur te maken heeft met paranormale vermogens en met een grote belangstelling voor spirituele onderwerpen en het schrijven daarover.

In het overzicht van planeetconjuncties wil ik laten zien hoe verschillende periodes in haar leven gekenmerkt zijn door bepaalde planeetaspecten.

Planeetaspecten

In bovenstaand overzicht staan planeetconjuncties genoemd, die hebben plaatsgevonden in de prenatale ontwikkeling (links), in de periode vlak na de geboorte, de secundaire progressies (midden) en enkele transits (rechts).

Het is in mijn onderzoek opgevallen dat de conjuncties het meest belangrijk zijn. Maar ook de driehoeken, opposities, vierkanten en sextielen zijn belangrijk.

Deze planeetaspecten kun je naast de biografische ontwikkeling plaatsen en kun je zien hoe dat leven beïnvloed is geweest door planeetaspecten uit de prenatale periode, door planeetaspecten vlak na de geboorte, en/of door de actuele planeetstanden in de betreffende jaren.

Prenatale ontwikkeling

De eerste aspecten die mij opvielen in de prenatale ontwikkeling waren de conjuncties met Neptunus voor de periode tot 17 jaar in de biografie van Blavatsky. Deze aspecten vielen samen met het gegeven dat Blavatsky in de bibliotheek van haar grootvader boeken vond over esoterische onderwerpen. Met een “mystieke rechthoek” in haar geboortehoroscoop moet dat een feest van herkenning zijn geweest.

Jupiter conjunct Neptunus

De conjunctie tussen Jupiter en Neptunus vond plaats op 15 december 1830 in de prenatale ontwikkeling van Blavatsky. De conjuncties met Neptunus die erop volgden maken duidelijk dat Blavatsky daarmee toegang kreeg tot geesteswetenschappelijke onderwerpen. En blijkbaar heeft dat haar leven verder richting gegeven.