Claude Debussy

Claude Debussy werd geboren op 22 augustus 1862 in Saint-Germain-en-Laye om 4.30 uur.

In zijn prenatale ontwikkeling had Debussy een aantal conjuncties met Neptunus. Op de momenten van de conjuncties schreef hij zijn belangrijkste impressionistische composities. Zie daarvoor het overzicht hieronder.

In dit overzicht zien we ook dat de meer expressionistische composities als “Children’s Corner” en de balletmuziek “Jeux” worden aangegeven door conjuncties met Uranus.

Saturnus

Staan in de prenatale ontwikkeling vooral conjuncties met Neptunus, Pluto en Uranus, de secundaire progressies werd gedomineerd door conjuncties met Saturnus. Debussy had het niet makkelijk.

Progressieve Zon/Saturnus conjunctie

Als winnaar van de Prix de Rome verbleef Debussy enige tijd in Rome. Het verblijf daar werd door hem ervaren als een kwelling. Hij kon niet tegen het klimaat, het was er veel te warm, hij interesseerde zich niet voor de antieke kunst, en de verplichte feesten ergerden hem mateloos. Hij wilde terug naar Parijs.

In deze periode schreef hij zijn orkeststuk “Printemps”, dat door de jury werd afgekeurd. “…het zou wenselijk zijn als Debussy zich niet verloor in dit soort impressionisme…” stond er in het jury rapport.

Progressieve Venus/Saturnus conjunctie

Dit aspect stond voor de periode rond 1904. In die tijd speelde zijn verwijdering van zijn eerste vrouw Rosalie (Lily) Texier en zijn scheiding, om te kunnen trouwen met een gemeenschappelijke vriendin Emma Bardac-Moyse. Rosalie probeerde zelfmoord te plegen, maar overleefde. Het schandaal achtervolgde Debussy, die zich met Emma terugtrok in een klein plaatsje in Bretagne. Het was een periode van isolement. Zelfs zijn vrienden gingen hem uit de weg.