Claude Monet

Het schilderij “L’impression. Le soleil levant”, dat Monet schilderde in 1872, markeerde het begin van een stijlperiode in de schilderkunst, bekend onder de naam Impressionisme.

In de beschrijving van het Impressionisme werd de invloed van Neptunus op de kunst al genoemd. Monet had zelf ook veel conjuncties met Neptunus, toen hij impressionistisch ging werken vanaf 1872. Tot aan zijn dood in 1923 bleef hij zijn thema’s als kathedralen, landschappen, zeegezichten, tuinen, waterlelies in een impressionistische stijl uitwerken.

Claude Monet

Claude Monet werd op 14 november 1840 geboren in Parijs. Er is geen geboortetijd bekend. Zijn geboortehoroscoop heeft daardoor geen Ascendant en geen huizenverdeling.

Een aantal horoscoopelementen zijn belangrijk geweest voor het levenswerk van Claude Monet.

Venus conjunct Saturnus

Monet had een Venus/Saturnus conjunctie. Dit aspect zijn we meerdere malen tegengekomen in het kunstonderwijs bij leerlingen die een voorliefde hadden voor het karikatuurtekenen. Zo heeft ook Claude Monet in zijn vroege jeugd aanleg tot karikatuurtekenen laten zien. Hij woonde in zijn jeugd in Le Havre. Monet tekende karikaturen van plaatsgenoten en hij kon deze karikaturen tentoonstellen in de etalage van de lijstenmakerij van Gravier. Hij had daarmee veel succes en hij kon ze zelfs verkopen.

Zon conjunct Jupiter

De Zon/Jupiter conjuncties zien we vaak optreden bij die kunstenaars die de levende natuur als onderwerp van hun schilderkunst maakten. Het landschap was een van de belangrijkste onderwerpen van Claude Monet. Toen hij in Giverny ging wonen en daar een Japanse tuin aanlegde, werd dat een van zijn favoriete onderwerpen.

Secundaire progressies op Neptunus

Vanaf 1872 liepen Venus en de Zon in de secundaire progressies over zijn Neptunus radix in Waterman. Dat Monet in een impressionistische techniek ging schilderen, kun je toeschrijven aan deze progressieve conjuncties met Neptunus. De Venus/Neptunus conjunctie viel ook samen met de 8 tentoonstellingen van de Impressionisten.

Techniek en enkele voorbeelden

Impressionisme

De nadruk in de impressionistische techniek ligt meer op de kleur dan op de vorm. Voorstellingselementen zijn minder scherp uitgewerkt. Je ziet weinig contouren. Het geheel bestaat uit losse penseelstreken. De voorstelling krijgt daardoor een vluchtige, schetsmatige uitdrukking. Monet schilderde veel landschappen, waarin wateroppervlaktes voorkomen, die in deze techniek werden weergegeven.

Het werken in series

Vanaf 1890 ging Monet werken in series. Als Monet buiten ging schilderen, nam hij altijd meerdere doeken mee. Als de lichtval veranderde zette hij een nieuw doek op zijn veldezel, en schilderde hij het onderwerp opnieuw. Zo ontstonden de series van de Kathedraal van Rouen. Hij schilderde dit onderwerp ook in verschillende jaargetijden en onder verschillende weersgesteldheden.

Reizen

Vanaf 1899 ondernam Monet verschillende reizen. Zo reisde hij driemaal naar Londen in de jaren 1899 tot 1901.

In de herfst van 1908 en in 1909 reisde Monet, samen met zijn vrouw, naar Venetië.

Zelfportret

Monet schilderde weinig zelfportretten. Minder dan welke kunstenaar dan ook. Om te weten hoe Monet eruit zag hieronder een zelfportret uit 1886 en een foto uit 1899.

Het zelfportret uit 1875 toont de nog jonge schilder aan het werk.

Samenvatting

Als je dit nu astrologisch wilt samenvatten, kun je stellen dat het impressionisme bij Monet vooral wordt aangegeven door zijn secundaire progressieve conjuncties op Neptunus. De transit van Neptunus in het teken Stier heeft daar zeker toe bij gedragen.

De Venus/Neptunus conjunctie van 26 december 1840 komt een tweede keer voor in het verlengde van zijn prenatale ontwikkeling, samenhangend met de progressieve Zon/Neptunus conjunctie, voor het jaar 1921, het jaar waarin hij werkte aan het tot stand komen van Les Nymphéas in het Musée de l’Orangerie in Parijs.

In het overzicht staan links de prenatale planeetconjuncties, in het midden de secundaire progressies en rechts een enkele transit en wat biografische details, van zijn werk en leven. De levensloop van Monet zou afwisselend beïnvloed zijn geweest door zijn prenatale aspecten, zijn progressies en transits. We beschrijven enkele voorbeelden daarvan.

Zon-eclips op Uranus

Dit Zonsverduistering op Uranus van 4 maart 1840 in zijn prenatale ontwikkeling viel samen met de verhuizing van het gezin Monet van Parijs naar Le Havre. Het zou van grote betekenis zijn voor de nog jonge Claude Monet. In Le Havre zou hij naam maken als de plaatselijke karikaturist. Claude Monet kon zijn karikaturen tentoonstellen in de etalage van de lijstenmakerij Gravier. In die winkel maakte Monet kennis met Eugen Boudin, een streekschilder die vooral havengezichten maakte. Boudin heeft Monet aangespoord om te gaan schilderen. Hij kreeg zijn eerste lessen in het “en plein air” schilderen van Boudin. De eerste werken van Monet waren ook havengezichten.

Prenatale Pluto conjuncties

Deze aspecten met Pluto in zijn prenatale ontwikkeling zal te maken hebben gehad met zijn sterke wil om kunstschilder te worden. Zijn moeder steunde hem daarin, zijn vader is altijd fel tegenstander gebleven. Toen Monet op 21 jarige leeftijd in militaire dienst moest, kon zijn vader hem daarvan vrijkopen. Alleen …. als Monet zijn schilderen zou opgeven. Monet koos voor het schilderen en ging voor zijn militaire dienst naar Algerije. Na 1 jaar liep hij daar een ziekte op, en werd ontslagen uit dienst, en ging terug naar Frankrijk.

Van realist naar impressionist

Monet schilderde aanvankelijk in een realistische stijl, waarin de voorstellingen zo natuurgetrouw werden weergegeven. Het is opmerkelijk dat zijn overgang naar een meer impressionistische weergave parallel liep met enerzijds zijn secundaire progressies op zijn Neptunus radix, en anderzijds met de transit van Neptunus door het teken Stier.

Venus conjunct Uranus

In mijn onderzoek ben ik de Venus/Uranus conjunctie vele malen tegengekomen. Een van de betekenissen van dit aspect is het verlies of het overlijden van een dierbare. De progressieve Venus/Uranus conjunctie van 24 januari 1841 viel bij Monet samen met het overlijden van zijn tweede vrouw, Alice Honschedé.

Zon conjunct Neptunus

Tot op hoge leeftijd schilderde Monet in de impressionistische stijl. De progressieve Zon/Neptunus conjunctie van 3 februari 1841 viel samen met een van zijn laatste meesterwerken, Les Nymphéas. Het werk is te zien in het Musée de l’Orangerie in Parijs. Het bestaat uit een aantal grote horizontale doeken, die zijn opgesteld in een ovaalvormige zaal.

Links

Verdere informatie over dit onderwerp is te vinden in de beschrijving van het Impressionisme.

Vergelijkingen met andere stijlperiodes in de schilderkunst zijn te vinden onder Expressionisme, Abstracte Kunst, en meer….