Constant

Constant Nieuwenhuijs is een Cobra kunstenaar, die zich bezighield met een utopisch New Babylon. Het waren ontwerpen voor een nieuwe stad, uitgevoerd in maquettes.

Het interessante is verder dat Constant vanaf 1980 is gaan schilderen in een meer realistische stijl, maar met een ongewone psychische lading. Het zijn expressieve voorstellingen van mensen die zich in ruimtes bevinden die een bepaalde sfeer uitdrukken.