Dane Rudhyar

Planeetaspecten

Dane Rudhyar heeft veel mogelijkheden gekregen om zijn talenten te kunnen ontplooien. Zijn verschillende activiteiten zijn in de bovenstaande biografische notitie met kleur aangegeven. Deze activiteiten zien we terug in de onderstaande drie tabellen. De rijke schakering aan kwaliteiten van planeten vindt plaats op drie niveau’s: in de prenatale ontwikkeling (links), in de secundaire progressies (midden) en in de transits (rechts).

Als je de verschillende planeten in de tabel ziet, valt op dat de kwaliteit van de planeet Uranus van grote betekenis is geweest, zeker als transit over zijn Mercurius- ,Zon- , en Venus-radix, voor de jaren 1920, 1928 en 1934/1935.

De Uranus conjuncties in de prenatale ontwikkeling vallen samen met zijn eerste artikelen over astrologische onderwerpen, in de jaren 1932 tot 1936.

De aspecten met Pluto en Jupiter vallen samen met zijn stijgende populariteit en zijn lezingen en boeken begin jaren 60, tijdens zijn tweede en derde reis naar Europa. De uitgeverij Servire in Den Haag verzorgde de uitgave van zijn boeken.

Deze aspecten hebben allemaal plaatsgevonden in onderstaande horoscoop, met een aantal mooie aspecten, als die tussen Maan en Jupiter en Venus.

Ook de conjunctie tussen Pluto, Mars en Neptunus is markant. De Neptunus/Pluto conjunctie in de jaren rond 1895 heeft veel interessante initiatieven en bewegingen opgeleverd. Ik denk even aan het ontstaan van de psychoanalyse, het Symbolisme in de beeldende kunst en de muziek. Rudhyar werd geboren in een tijd waarin ook veel surrealistische kunstenaars werden geboren.

Een horoscoop kun je zien als een ‘voertuig’, waarmee de reis wordt afgelegd. De opeenvolgende planeetaspecten in de progressies, in de prenatale ontwikkeling en in de transits kun je zien als een ‘route-kaart’ waarlangs het leven zich afspeelt.

Zo’n route-kaart kun je grafisch weergeven, zoals hieronder te zien is. Links is de conceptiedatum, gevolgd door negen maanden zwangerschap. Alle conjuncties tussen planeten zien we plaatsvinden in relatie tot de tijd, die onder de grafiek is weergegeven. Na de geboorte lopen de planeten door in de zogenaamde ‘secundaire progressies’.

De rijkdom aan mogelijkheden lijkt te zijn ontstaan door de langlopende conjunctie tussen Neptunus en Pluto, en de conjuncties daarmee van Mars, Venus, Mercurius en de Zon. In bovenstaande grafiek is dat goed te zien, in het teken Tweelingen.

Het werk van Dane Rudhyar heeft de astrologie in de richting gebracht van een psychologische astrologie.

De aandacht voor de prenatale ontwikkeling, zoals die bestond aan het begin van de 20ste eeuw, verdween daardoor.

Dane Rudhyar benadrukte de laatste Nieuwe Maan vóór de geboorte van een mens. Hij beschrijft dat in zijn boek The Lunation Cycle, in 1945.

Dane Rudhyar heeft met zijn boeken en zijn lezingen de astrologie weer volop in de belangstelling gebracht.