Driehoeken

Een van de mooiste aspecten is wel de Driehoek. Het aspect vindt plaats tussen twee planeten, die daarbij in hetzelfde element staan, in vuurtekens, aarde-, lucht- of watertekens. De Grote Driehoek vind plaats met drie planeten.

Iedereen heeft wel een enkele driehoek, in zijn geboortehoroscoop, of anders in zijn progressieve standen of in zijn prenatale ontwikkeling.

De Grote Driehoek komt minder vaak voor, maar is zo af en toe aanwezig. We hebben de volledige driehoek zien optreden in de geboortehoroscoop en de progressies daaropvolgend van Ludwig van Beethoven. Een ander voorbeeld is de geboortehoroscoop van Kasturbai Gandhi, die haar man Mahatma Gandhi heeft bijgestaan in zijn strijd voor een onafhankelijk India.

Driehoeken treden vaak op in combinatie met andere aspecten, en vormen daarbij aspectfiguren als hierboven afgebeeld.

De eerste is de Vlieger, bestaande uit de Grote Driehoek aangevuld met twee sextielen en een oppositie. Hierin staan de planeten in een overeenkomstige elementen, in vuur- en luchttekens, of in aarde- en watertekens.

De tweede aspectenfiguur is de Mystieke Rechthoek. Ik heb dit aspect uitgebreid beschreven in het onderwerp Paragnosten en bij het onderzoek naar de betekenis van de Mystieke Rechthoeken.