Gerard Croiset

Gerard Croiset is misschien de meest bekende Nederlandse paragnost. Zijn samenwerking met Prof. Dr. Tenhaeff vanaf 1945 heeft daar zeker toe bijgedragen.

Gerard Croiset heeft een autobiografie geschreven. Het is interessant boek, waarin hij veel paranormale waarnemingen beschrijft. Croiset geeft een duidelijke uitleg van de verschijnselen. Croiset en Tenhaeff hebben verschillende experimenten uitgevoerd, waarvan de “stoelenproef” het meest bekend is. Voorafgaand aan een optreden ’s avonds, wist Croiset te vertellen wie er op een bepaalde stoel zou gaan plaatsnemen . In 1953 had Prof. Dr. Tenhaeff 150 “stoelenproeven” bijgewoond en gedocumenteerd. Het zou hem een hoogleraarschap in de Parapsychologie opleveren aan de Universiteit van Utrecht.

Levensloop

De onderstaande samenvatting van het leven en werk van Gerard Croiset geeft de mogelijkheid om tot een astrologische analyse te komen. Het toont onder andere de momenten waarop de “mystieke rechthoeken” hun werking hebben laten zien.

Astrologische analyse

Er zijn in de biografie een aantal momenten te noemen, waarin de paranormale vermogens van Gerard Croiset naar voren kwamen.

Secundaire progressie van de Maan conjunct Uranus.

Toen Gerard Croiset 6 jaar oud was, raakte hij te water. Bewusteloos werd hij naar een ziekenhuis gebracht, waar men hem al had afgeschreven. Op dat moment had Croiset een BDE (bijna-dood-ervaring). Hij had een terugblik op zijn leven, en zag zichzelf op het ziekenhuisbed liggen en hoorde wat iedereen zei. Achteraf kon hij daar niet over praten met zijn ouders. Zij vonden dat hij teveel fantasie had en alles naderhand had gehoord.

Deze ervaring viel samen met een Zonsverduistering in zijn prenatale ontwikkeling.

Progressieve Zon/Saturnus conjunctie

Croiset probeerde een normaal leven op te bouwen, zocht werk, had verschillende baantjes, trouwde en had zelfs een eigen zaak. De jaren 30 als tijd van crisis had ook zijn weerslag op het leven van Croiset. Een faillissement maakte hem opnieuw werkeloos.

Op 11 maart 1934 veranderde dat.

Eerste “mystieke rechthoek”.

Op een zondagmorgen ontmoette hij een oude vriend Henk de Maar, die hem uitnodigde om ’s avonds bij hem langs te komen. Deze vriend was helderziende en maakte Croiset bewust van zijn paranormale vermogens. Croiset was toen 25 jaar oud. Het veranderde zijn leven compleet.

Op het moment van zijn bewustwording had Croiset een “mystieke rechthoek” in zijn prenatale ontwikkeling. Het bestond uit een oppositie tussen Uranus en Neptunus, met de oppositie van Zon en Maan daar sextiel en driehoek op. Het vond plaats in de aarde- en watertekens.

Vanaf die tijd leerde Croiset “psychometriseren” aan de hand van voorwerpen. De beschrijving van zijn biografie geeft over zijn paranormale ontwikkeling veel details.

Tweede “mystieke rechthoek”.

In december 1945 kwam Croiset in contact met Prof. Dr. Tenhaeff. Er ontstond een samenwerking, waardoor Croiset nog meer bekendheid zou krijgen. Tenhaeff en Croiset deden veel experimenten, de zogenaamde “stoelenproef” was daar een voorbeeld van.

Deze periode werd gekenmerkt door een tweede “mystieke rechthoek” in de prenatale ontwikkeling van Croiset.

Het volledige onderzoek

Van dit onderzoek heb ik een reader samengesteld, waarin de astrologische elementen uitvoerig staan beschreven.