Igor Stravinsky

Igor Stravinky, 1929, in Berlijn

Stravinsky werd geboren in Oranienbaum (Lomonossov), 40 km ten westen van Sint-Petersburg, op 17 juni 1882, om 12.00 uur. Zijn vader was een bariton bij het Keizelijk Mariinskitheater in Sint-Petersburg. Vanaf zijn negende kreeg Stravinsky pianolessen. In het ouderlijke huis stonden meer dan 20.000 boekwerken waaruit Stravinsky later de teksten zou halen voor zijn “Renard” en voor “Les Noces”. Stravinsky kwam vaak bij zijn oom Yelatchitch, waar altijd gesproken werd over kunst en politiek.

Stravinsky volgde tot zijn 17de jaar een Normaalschool. Hij was als leerling “slecht in alles” volgens het schoolhoofd. Bij het verlaten van de school kreeg hij de opmerking mee, dat hij teveel tijd aan muziek besteedde.

Ondanks zijn aanleg, hij speelde bijvoorbeeld al snel het Eerste Pianoconcert van Mendelsohn, wilden zijn ouders niet dat hij een muzikale carrière zou volgen, maar zou gaan studeren aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. In 1899 begon hij aan een studie strafrecht en rechtsfilosofie.

Op de Universiteit ontmoette hij Vladimir, de zoon van de bekende Russische componist Nikolaj Rimsky-Korsakov. Vladimir sprak thuis natuurlijk over Stravinsky, en over zijn muzikale talent. In 1902 werd Stravinsky uitgenodigd bij de componist thuis, om een van zijn zelf gemaakte composities voor te spelen. Rimsky-Korsakov raadde hem sterk af, om naar het Conservatorium te gaan. Hij raadde hem aan zijn studie in harmonie en contrapunt te volgen bij een van zijn leerlingen. Bovendien kon Stravinsky altijd bij Rimsky-Korsakov zelf om raad komen vragen. In de zomer van 1903 bracht Stravinsky enkele weken door op het buiten van de Rimsky-Korsakovs om zich te verdiepen in muzikale composities. Stravinsky zou dit de volgende drie jaren blijven doen.

In 1905 sloot Stravinsky zijn studie aan de Universiteit af, verloofde zich en trad in 1906 in het huwelijk. Vanaf nu lag de weg open voor zijn muzikale ontplooiing.

Zonsverduistering

Hoewel zijn ouders hem een studie rechten hebben laten doen, kwam Stravinsky uitgerekend iemand tegen op de Universiteit, die hem om zijn muzikale talenten waardeerde.

Hij ontmoette Vladimir, de zoon van de bekende Russische componist Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Een van de betekenissen van een Zonsverduistering is, het doen ontdekken van je levensopdracht.

Astrologische analyse

Bij het bestuderen van de biografie van Igor Stravinsky werd een samenhang gevonden tussen planeetaspecten en de levensloop.

Le Sacre de Printemps

In de eerste belangrijke jaren als componist, van 1913 tot 1922, waren het vooral aspecten met Mars/Uranus die hun betekenis hebben laten zien in werken als: Le Sacre de Printemps, Le Rossignol, Le Renard, L’Histoire du Soldat, Piano-Rag-Music, en Les Noces.

Het zou de opmaat worden van een leven vol met muzikale ontwikkelingen. Stravinsky heeft zijn hele leven lang, 89 jaar, een rijke schakering van muzikale composities doen ontstaan, waarin de verschillende planeetkwaliteiten zichtbaar werden.

Hij was de 70 al gepasseerd toen hij overging op een twaalftoonsmuziek, in seriële composities. Dat gebeurde allemaal bij opnieuw conjuncties met Uranus, ditmaal met Mercurius en met de Zon.

Reader

Ook van deze studie wordt een reader gemaakt, en wordt de astrologische analyse verder uitgewerkt in een bespreking van de geboortehoroscoop, de prenatale planeetaspecten, secundaire progressies en transits.