Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven werd gedoopt op 17 december 1770. Men neemt aan dat hij op 16 december 1770 geboren werd in Bonn. Wereldwijd wordt in het jaar 2020 aandacht besteed aan deze bijzondere componist, die 250 jaar geleden werd geboren.

Omdat er geen geboortetijd bekend is, is het voor astrologen moeilijk om een betrouwbare geboortehoroscoop te maken.

Toch kun je in het algemeen kijken naar planeetstanden en -aspecten op de dag van geboorte.

Opvallend aspect in de geboortehoroscoop van Beethoven is de volledige driehoek tussen Uranus, Neptunus en Pluto. In de Secundaire Progressies lopen de Zon, Mercurius en retrograde Venus naar een conjunctie met Jupiter en Pluto in Steenbok. Deze planeten maken dan tegelijkertijd driehoeken naar Uranus- en Neptunus-radix.

Nog een opvallend detail is de transit van Uranus/Neptunus conjunctie over de Maan-, Mercurius- en Zon-radix. Dat vond plaats in de jaren rond 1821.

In de prenatale ontwikkeling vinden een aantal conjuncties plaats, eerst met Uranus, vervolgens met Saturnus en met Neptunus.

De planeetaspecten in de prenatale ontwikkeling richten zich naar de conceptiedatum. Men kan op basis van een markant biografisch gegeven en een belangrijk prenataal planeetaspect een conceptiedatum definitief vaststellen.

Tabel

Al deze aspecten, prenataal, progressief en transits, zijn samengebracht in de tabel hieronder. Met links de prenatale aspecten. In het midden de progressies en rechts enkele transits en biografische bijzonderheden. Het ziet er ingewikkeld uit, en dat is het ook. Het is een van de manieren om een biografische ontwikkeling astrologisch weer te geven.

Grafiek

Een andere manier om een biografische ontwikkeling weer te geven is een grafische weergave van de planetenloop gedurende de periode vanaf de conceptiedatum tot enkele maanden na de geboorte. Voor Beethoven ziet zo’n grafiek er als volgt uit.

De blauwe kleuren geven de driehoeken aan tussen Uranus, Neptunus en Pluto. De rode kleuren zijn de vierkanten en opposities, en groen de sextielen.

Driekwart van de grafiek, links, geeft de prenatale ontwikkeling weer, vanaf de conceptiedatum tot aan de geboorte. Een kwart van de grafiek, rechts, geeft de secundaire progressies weer. Dat zijn een aantal maanden, maximaal drie maanden na de geboorte, afhankelijk hoe oud je wordt. De data in de prenatale ontwikkeling en de leeftijd/jaren staan onder de grafiek vermeld. De data van de secundaire progressies staan rechtsboven vermeld.

Dat zo’n grafiek er ook heel anders uit kan zien, laat de grafiek van Frida Kahlo zien. Driekwart van de grafiek bestaat uit opposities, rood. Frida Kahlo beschrijf ik elders op deze website.

Biografie van Beethoven

Jan Caeyers heeft een boeiende biografie van Beethoven geschreven. Hij beschrijft uitvoerig zijn vroege jeugd, zijn eerste muzikale ontwikkeling, zijn vertrek naar Wenen, zijn eerste concertreis, een beginnende doofheid, zijn eerste testament, de vrouwen in zijn leven, en natuurlijk zijn belangrijkste composities.

In een artikel in Astrofocus heb ik de betekenis van de belangrijkste planeetaspecten beschreven. Hieronder laat ik daarvan een en ander volgen.

Eerste 20 jaar van Beethoven

Opvallende planeetaspecten in deze periode zijn de vele conjuncties met Uranus in de prenatale ontwikkeling van Beethoven en de Zonsverduistering van 25 mei 1770.

De Uranus aspecten zien we terug in de jeugd van Ludwig van Beethoven. Een van de kwaliteiten van Uranus zien we bijvoorbeeld in zijn voorliefde om te improviseren op de piano. Zelfs zo, dat zijn vader het hem verbood. Dat improviseren kwam hem ook van pas als hij in de avonduren kon samenspelen met Rovantini en Pfeiffer, twee musici die in huis woonden.

Volgende 15 jaar van Beethoven

Beethoven vertrok in 1792 opnieuw naar Wenen. Hij zal de eerste drie jaar les krijgen van Haydn en van Albrechtsberger. Deze periode werd gekenmerkt door een progressieve Zon conjunct de Pluto-radix, in driehoeken met Uranus en Neptunus. In oktober 1795 was Beethoven zo ver, dat hij zijn eerste Opus-werk met Drie Pianotrio’s publiceerde. Om zijn werk te promoten ondernam hij een concertreis langs Praag, Dresden, naar Berlijn. Het was op deze reis dat hij een vlektyfus opliep, wat de oorzaak zou worden van zijn latere doofheid. Het was de beginnende doofheid, die hem in 1802 zijn “Heiligerstädter Testament” deed schrijven. Hij heeft de brief nooit verstuurd. Het kwam pas weer aan het licht na zijn overlijden in 1827. Beethoven heeft er over gedacht om zelf een einde aan zijn leven te maken (prenatale Maan-Zon-Saturnus conjunctie). Zijn carrière als concertpianist stond op het spel. Het heeft hem doen besluiten om dat op te geven en zich te richten op zijn werk als componist.

Bloeiperiode in het werk van Beethoven

Deze periode werd gekenmerkt door de vele driehoeken met Uranus en Neptunus in zijn secundaire progressies. De scheppingsrang werd nog aangewakkerd door de transit van de Uranus/Neptunus conjunctie over zijn radix planeten in Boogschutter en Steenbok, in de jaren 1817 tot aan zijn dood in 1827.

Astrologie

Mijn benadering van astrologie is misschien ingewikkeld, maar het laat de werking ervan op verschillende niveaus op een overzichtelijke manier zien. Het leven van een mens is nooit geheel toe te schrijven aan zijn geboortehoroscoop. Deze horoscoop is een momentopname in het gehele verloop vanaf conceptie tot wel drie maanden na de geboorte, afhankelijk hoe oud je wordt.

Het voorbeeld van Ludwig van Beethoven geeft aan dat er invloeden zijn vanuit de prenatale ontwikkeling, vanuit de geboortehoroscoop, de secundaire progressies daarin en vanuit de transits van de actuele planetenstanden. In mijn onderzoek wordt tevens duidelijk dat de prenatale planeetaspecten en de secundaire progressies het belangrijkste zijn. De transits zijn daarbij minder belangrijk.

Andere voorbeelden op het gebied van de klassieke muziek zijn te vinden op deze website bij Claude Debussy en Igor Stravinsky.