Mystieke rechthoek

Al weer wat jaren geleden werd de “mystieke rechthoek” genoemd op een bekend astrologie-blog. Deze aspectenfiguur zou paranormale ervaringen geven. Op mijn vraag of daar ook voorbeelden van te geven waren, was het antwoord negatief. Dat was voor mij toen de reden om onderzoek te doen naar de betekenis van deze aspectenfiguur.

Mystieke rechthoek

De “Rechthoek” bestaat uit twee opposities tussen planeten, die onderling verbonden zijn met driehoeken en sextielen. De planeten staan daarbij in de vuur- en luchttekens of in de aarde- en watertekens. Deze overeenkomsten in elementen maken de aspectenfiguur harmonisch en geven onder andere paranormale vermogens.

De “Rechthoek” komt voor in de geboortehoroscoop, in de loop van de prenatale ontwikkeling en in de secundaire progressies.

De 4 typen Rechthoeken

In het onderzoek kwam ik vier vormen van rechthoeken tegen:

1 een zuivere rechthoek

2 een rechthoek in combinatie met een grote driehoek

3 een rechthoek in combinatie met enkele T-vierkanten

4 een rechthoek met driehoeken en vierkanten samen

Onderzoek naar de betekenissen

Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op paranormaal begaafde personen, als Gerard Croiset, Gijsbert van der Zeeuw en de Franse magnetiseur Jean Marie Le Gall.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er komen steeds nieuwe mensen bij, zoals David Icke die een hoogst interessante biografie laat zien met overduidelijke paranormale waarnemingen. Hoewel ik niet al zijn inzichten deel, is het een bijzonder voorbeeld om hier verder te bespreken.

Er zijn nu een aantal betekenissen van deze “rechthoek” te noemen:

1 Zo geeft het paranormale vermogens, waarvan helderziendheid het belangrijkste lijkt te zijn. Maar ook magnetiseren behoort tot de vermogens van deze mensen. En meer, zie daarvoor Jean Marie Le Gall.

2 De Mystieke rechthoek kan ook voorspellende dromen geven.

3 Het kan ook inzichten geven in geesteswetenschappelijk onderwerpen. Vaak worden deze inzichten beschreven in boeken.

4 Een Mystieke Rechthoek kan ook inzichten geven in andere onderwerpen. Zo had de Franse taalwetenschapper Jean François Champollion een aantal mystieke rechthoeken in zijn prenatale ontwikkeling die samenvielen met zijn ontdekking van de betekenissen van de Egyptische hiërogliefen. De mystieke rechthoek kan dus ook leiden tot het doen van ontdekkingen.

5 Opmerkelijk vaak komt deze aspectenfiguur ook voor bij acteurs en actrices, die inhoud moeten geven aan heel verschillende personages. Zij moeten zich kunnen inleven in een karakterfiguur.

Ik zal de verschillende betekenissen hieronder laten zien aan de hand van voorbeelden uit mijn onderzoek.

Paragnosten

Paranormaal begaafden hebben altijd een of meer Mystieke rechthoeken in de prenatale ontwikkeling, in de geboortehoroscoop, in de secundaire progressies en mogelijk als transit.

Ik ben in mijn onderzoek inmiddels 22 personen tegengekomen. Wat daarin opvalt is dat de mystieke rechthoek in de aarde- en watertekens het meest doeltreffend blijkt te zijn. Het komt voor bij paragnosten die er praktijk mee zijn gaan voeren.

De mystieke rechthoek in de vuur- en luchttekens komt ook veel voor. De personen met deze mystieke rechthoek hebben ook paranormale ervaringen, als heldere inzichten, voorspellende dromen, en meer.

Andere voorbeelden

In deze reeks voorbeelden zien we heel verschillende mensen optreden.

Het aspect geeft je bepaalde inzichten.

Eckhart Tolle en James Redfield hebben die inzichten uitgeschreven in boeken.

Bijna-dood-ervaringen

In de loop van het onderzoek kwam ik nog een heel andere betekenis tegen. Voorbeelden hebben laten zien dat mensen met een bijna-dood-ervaring een mystieke rechthoek hadden. Blijkbaar verklaart dat het feit dat slechts 10 tot 15% van de bijna overleden personen een bijna-dood-ervaring heeft gehad. De mystieke rechthoek komt namelijk niet zo heel vaak voor. Ongeveer 10% van de mensen heeft dit aspect in zijn prenatale ontwikkeling, in zijn geboortestand, in de secundaire progressies en/of in zijn transits.