Mystieke rechthoek

Al weer wat jaren geleden werd de “mystieke rechthoek” genoemd op een bekend astrologie-blog. Deze aspectenfiguur zou paranormale ervaringen geven. Op mijn vraag of daar ook voorbeelden van te geven waren, was het antwoord negatief. Dat was voor mij toen de reden om onderzoek te doen naar de betekenis van deze aspectenfiguur.

Mystieke rechthoek

Een “Mystieke rechthoek” bestaat uit twee opposities tussen planeten, die onderling verbonden zijn met driehoeken en sextielen. De planeten staan daarbij in de vuur- en luchttekens of in de aarde- en watertekens. Deze overeenkomsten in elementen maken de aspectenfiguur harmonisch en geven onder andere paranormale vermogens.

De “Mystieke rechthoek” komt voor in de geboortehoroscoop, in de loop van de prenatale ontwikkeling èn in de secundaire progressies.

De 4 typen Mystieke rechthoeken

In het onderzoek kwam ik vier vormen van “mystieke rechthoeken” tegen:

1 een zuivere rechthoek

2 een rechthoek in combinatie met een grote driehoek

3 een rechthoek in combinatie met enkele T-vierkanten

4 een rechthoek met driehoeken en vierkanten samen

Onderzoek naar de betekenissen

Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op paranormaal begaafde personen, als Gerard Croiset, Gijsbert van der Zeeuw en de Franse magnetiseur Jean Marie Le Gall.

Gaandeweg het onderzoek kwamen ook andere mensen met andere vaardigheden voor.

Er zijn nu een aantal betekenissen van deze “mystieke rechthoek” te noemen:

1 Zo geeft het paranormale vermogens, waarvan helderziendheid het belangrijkste lijkt te zijn. Maar ook magnetiseren behoort tot de vermogens van deze mensen. En meer, zie daarvoor Jean Marie Le Gall.

2 De Mystieke rechthoek kan ook voorspellende dromen geven.

3 Het kan ook inzichten geven in geesteswetenschappelijk onderwerpen. Vaak worden deze inzichten beschreven in boeken.

4 Opmerkelijk vaak komt deze aspectenfiguur ook voor bij acteurs en actrices, die inhoud moeten geven aan heel verschillende personages. Zij moeten zich kunnen inleven in een karakterfiguur.

Ik zal de verschillende betekenissen hieronder laten zien aan de hand van voorbeelden uit mijn onderzoek.

Paragnosten

Paranormaal begaafden hebben altijd een of meer Mystieke rechthoeken in de prenatale ontwikkeling, in de geboortehoroscoop, in de secundaire progressies en mogelijk als transit.

Ik ben in mijn onderzoek inmiddels 16 personen tegengekomen. Wat daarin opvalt is dat de mystieke rechthoek in de aarde- en watertekens het meest doeltreffend blijkt te zijn. Het komt voor bij paragnosten die er praktijk mee zijn gaan voeren.

De mystieke rechthoek in de vuur- en luchttekens komt ook veel voor. De personen met deze mystieke rechthoek hebben ook paranormale ervaringen, als heldere inzichten, voorspellende dromen, en meer.

Andere voorbeelden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 00-1-MR-bij-anderen.png

In deze reeks voorbeelden zien heel verschillende mensen optreden. Onderaan staan een aantal acteurs en zangers, die een mystiek rechthoek blijkbaar hebben laten zien in hun vertolkingen van een filmpersonage, of een inhoud van een song.

Maar er zijn ook duidelijke anderen, als Eckhart Tolle en James Redfield, die tot bepaalde inzichten zijn gekomen, en dat hebben uitgeschreven in boeken.

Bijna-dood-ervaringen

In de loop van het onderzoek kwam ik nog een heel andere betekenis tegen. Voorbeelden hebben laten zien dat mensen met een bijna-dood-ervaring een mystieke rechthoek hadden. Blijkbaar verklaart dat het feit dat slechts 10 tot 15% van de bijna overleden personen een bijna-dood-ervaring heeft gehad. De mystieke rechthoek komt namelijk niet zo heel vaak voor. Ongeveer 10% van de mensen heeft dit aspect in zijn prenatale ontwikkeling, in zijn geboortestand, in de secundaire progressies en/of in zijn transits.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 00-1-MR-bij-BDE.png