Nederland

vijf Nederlandse politici, geboren in 1931-1932

Een Jupiter/Pluto conjunctie treffen we ook aan bij Nederlandse politici. Ik heb een keer de Tweede Kamer in kaart gebracht, om te zien welke politici geboren waren met een Jupiter/Pluto conjunctie.

Ik laat een overzicht daarvan hieronder zien. In de jaargangen heb ik ook enkele data opgenomen van de conjuncties tussen de planeten.

Je kunt de Jupiter/Pluto conjunctie in je prenatale ontwikkeling hebben, als geboortestand, en in je secundaire progressies. Zelfs kan het als transit optreden, in de geboortehoroscoop.

Jupiter en Pluto

Een Jupiter/Pluto conjunctie is een ideaal planeetaspect voor een politicus. Maar niet iedere politicus heeft deze conjunctie. Het kan ook anders. Zo heeft Geert Wilders geen Jupiter/Pluto conjunctie, maar wel de Zon conjunct Pluto en de Maan conjunct Jupiter.

Teveel Pluto en te weinig Jupiter doet een politicus neigen naar machtsuitoefening. Daar zijn ook voorbeelden van te geven.