Opposities

Zoals het woord al zegt, hierbij staan verschillende zaken tegenover elkaar. Dat maakt het niet altijd even gemakkelijk. Vaak worden deze opposities overbrugd door òf driehoeken/sextielen òf door vierkanten.