Over mij

foto’s uit 1970 en 2014

Astronomie en astrologie hebben me altijd gefascineerd. Wie herinnert zich een eerste Zonsverduistering niet. In de jaren vóór 1960 heb ik er toch zeker één gezien. Waarneming van planeten volgden pas later.

In mijn loopbaan als leraar kunstvakken en kunstgeschiedenis raakte ik bekend met een planetentypologie. Ik heb de astrologische betekenissen van planeten leren zien in de creatieve uitingen van mijn leerlingen, later ook bij professionele kunstenaars.

In 1982 deed ik mijn eerste waarnemingen, waarbij een Venus/Saturnus conjunctie zichtbaar werd in het werk van mijn leerlingen. Het werk van deze leerlingen werd gekenmerkt door een sterke waarneming, met veel nadruk op vorm en contour, in een sterk licht/donker uitgewerkt. Deze leerlingen tekenden klein, en waren geconcentreerd bezig. De conjunctie deed zich voor in de geboortehoroscopen, maar ook in de secundaire progressies en in de prenatale ontwikkeling van deze leerlingen.

In datzelfde jaar 1982 begon ik een onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur bij professionele kunstenaars. Eerste kunstenaars waren Picasso, Mondriaan, Kandinsky en Vincent van Gogh. Er zouden nog vele kunstenaars volgen. De resultaten van dit onderzoek waren vele malen duidelijker dan die van mijn leerlingen.

In de loop van de jaren heb ik het onderzoeksterrein kunnen uitbreiden naar andere beroepsgroepen. Het databestand bestaat inmiddels uit enkele tienduizenden horoscopen van de meest uiteenlopende mensen.

In 1997 was mijn databestand zo groot geworden dat ik het chronologisch ben gaan rangschikken. Dit werk nam enkele jaren in beslag. Het voordeel was dat ik nu jaargangen kon bekijken, met heel bepaalde planeetconstellaties.

Om een enkel voorbeeld te noemen. Er zijn jaren met een Jupiter/Pluto conjunctie waarin opvallend veel politici geboren zijn. De Jupiter/Pluto conjunctie komt elke 12-13 jaar voor. Ik wil een aantal politici uitwerken, waaronder Mahatma Gandhi en Nelson Mandela.

In 2019 ben ik begonnen om mijn onderzoeksmateriaal uit te werken in de vorm van boeken. Een viertal publicaties is reeds verschenen.

“Prenatale Astrologie” is een basisboek geworden, waarin dit onderwerp overzichtelijk is uitgewerkt. Het geeft de uitgangspunten, beschrijft het mensbeeld, en geeft een korte bloemlezing van astrologen die zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden. Alan Leo, Sepharial, A.E. Thierens, Leo Knegt, Dane Rudhyar, Willie Sucher, en Robert Powel. Inmiddels is er software ontwikkeld: het programma “Prenatal” in “Planetdance”, gratis te downloaden op jcremers.com Het onderwerp wordt toegelicht met een aantal duidelijke voorbeelden.

Een tweede uitgave “Picasso, een astrologisch onderzoek” verscheen in december 2019.

Een derde uitgave “Mondriaan, een fenomenologisch onderzoek” verscheen in december 2021.

En de vierde uitgave “Keerpunten in je leven. De invloed van Eclipsen op de mens” verscheen in januari 2022. Dit boek over zonsverduisteringen beschrijft vijf mogelijke betekenissen, die eclipsen kunnen hebben.

Eigen werk

Mijn werk aan dit astrologische onderwerp en aan mijn activiteiten in het kunstonderwijs ben ik altijd blijven combineren met mijn werk als beeldend kunstenaar. Ik heb sinds 1980 veel tentoonstellingen kunnen realiseren met mijn beeldhouwwerken, waarvan nu zelfs twee marmeren beelden in de collectie van Het Museum Beelden aan Zee zijn opgenomen.

In 2015 ontstond een ré-Interpretation van “La Boite-en-Valise” van Marcel Duchamp. Het bevat replica’s van mijn werk uit de afgelopen 30 jaar. Het is een “Musée Portatif”, een draagbaar museum.

Mijn werk is te zien op https://egsneek.nl