Pablo Picasso

Vanaf zijn jeugd heeft Picasso zijn talent kunnen ontplooien. Zijn vader was tekenleraar en gaf Pablo al jong les in het waarnemen en tekenen. In onderstaand overzicht zien we het begin van de ontwikkeling van Picasso als schilder. Vanuit een academische traditie (bovenste rij), via de eerste invloeden opgedaan in Parijs (tweede rij), kwam hij tot een unieke eigen stijl in zijn zogenaamde Blauwe Periode (derde rij). Rond 1904 ging deze periode over in de Roze Periode (vierde rij). In 1907 schilderde hij “Les Demoiselles d’Avignon” (vijfde rij), dat het begin bleek te zijn van nieuwe ontwikkelingen als het Analytische en Synthetische Kubisme. Daarop volgden nog een vorm van Classicisme, en een Expressionisme in de uitwerking van de Guernica.

stijlontwikkeling van Picasso tussen 1896 en 1908

De opeenvolging van stijlen hebben kunsthistorici nooit echt kunnen verklaren.

prenatale ontwikkelingsaspecten staan links, met alle data
in het midden progressies van vooral Maan, Zon, Venus, Mercurius
rechts staan de opeenvolgende stijlen
alle gegevens staan horizontaal op elkaar afgestemd, met jaar-leeftijden
in het genoemde boek worden de planeetkwaliteiten verder besproken

In het onderzoek naar het gebruik van vorm en kleur in de beeldende kunst heb ik kunnen vaststellen, dat planeten heel bepaalde kwaliteiten laten zien. Deze kwaliteiten komen voor in het werk van verschillende kunstenaars. Kleuren, vormen en stijlen worden bepaald door planeetaspecten. De stijlontwikkeling van Picasso is volledig terug te voeren op de opeenvolgende planeetconjuncties in zijn prenatale ontwikkeling.

Het onderzoek is uitgewerkt in een boek, dat in december 2019 is gepubliceerd..

ISBN 9789402191998

In het boek beschrijf ik kort de methode van onderzoek. De verschillende stijlen worden besproken aan de hand van de opeenvolgende planeetconjuncties in de prenatale ontwikkeling van Picasso. De verschillende stijlperiodes zijn geïllustreerd met voorbeelden uit zijn kunst.

voorbeeld pagina

Ik bespreek ook de geboortehoroscoop en de daarin optredende secundaire progressies. Deze bespreking maakt duidelijk dat de doorlopende stijlontwikkeling niet te vinden is in de horoscoopelementen. Daarvoor moet men toch echt kijken naar de prenatale planeetconjuncties.

Andere Publicaties

In de volgende boeken wordt het leven en werk van Picasso beschreven.

Prenatale Astrologie, 1

Prenatale Astrologie, deel 1, is een basisboek, waarin de uitgangspunten en het mensbeeld worden uitgeschreven. Het geeft ook de berekeningen voor de prenatale ontwikkelingsaspecten alsook de correctie van conceptiedatum. Alles wordt geïllustreerd met sprekende voorbeelden. Pablo Picasso wordt beschreven in hoofdstuk 8, blz 62 tot 68.

Het heeft een ISBN 9789402185706, in kleur, 35.00 euro

En een ISBN 9789402185331, in zwart/wit, 17.50 euro

Vriendschappen

Pablo Picasso en Georges Braque werkten intensief samen in de periode 1907 tot 1914. Ze zochten elkaar op in de ateliers, namen zelfs schilderijen mee naar het eigen atelier om op door te werken, schreven elkaar brieven als ze op vakantie waren. Deze verbinding kun je astrologisch verklaren. De prenatale ontwikkelingsaspecten van Braque liepen samen op met de secundaire progressies van Picasso. De samenwerking tussen beide kunstenaars kreeg daardoor een extra betekenis.

De samenwerking tussen Picasso en Braque zal worden beschreven in het boek “Vriendschappen”.

Blauw

Er is nog een fenomeen, dat Picasso zo bijzonder maakte. Dat is zijn gebruik van de kleur blauw, dat samenviel met ingaande conjuncties op Saturnus. Nu blijken meer schilders blauw te hebben gebruikt, eveneens bij aspecten met Saturnus. Ik zie dat als een vorm van bewijs, dat planeten van invloed zijn op het leven en werk van de mens. Het boekje “Het Blauwe Bewijs” wordt op dit moment geschreven en komt naar verwachting medio 2020 uit. (ISBN 9789402191011) De schilders die ook blauw gebruikten zijn: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Auguste Renoir, Henri Matisse, Marc Chagall, Edgar Fernhout, Dora Esser-Wellensiek.

ISBN 9789402191011