Planeetaspecten

Paracelsus, arts en astroloog, schreef in zijn boeken over een “astrum-in-corpore”. Hij zag het als een afdruk van de kosmos in het menselijk lichaam. Het is een stukje “kosmische tijd”, dat ieder mens in zich meedraagt. Het is een “complex van planeetwerkingen” dat als een “routekaart” in je leven een rol speelt. Deze kosmische tijd speelt vanaf de conceptie tot drie maanden na je geboorte en laat zich in een grafiek zichtbaar maken.

In de grafieken zijn de vierkanten en opposities in het rood weergegeven, de driehoeken in het blauw en de sextielen in het groen.

Conjuncties

In de loop van mijn onderzoek heb ik kunnen vaststellen, dat de conjuncties tussen planeten het belangrijkste zijn. De Zonsverduistering is daarvan het meest belangrijke aspect, zeker als de Zonsverduistering ook nog in conjunctie staat met een planeet. Zie daarvoor “Zonsverduisteringen”.

Andere aspecten

De vierkanten/opposities en de driehoeken/sextielen/opposities zijn na de conjuncties het belangrijkst. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. De eerste is meer een spanningsaspect. Het is een actief aspect, het maakt dat je er wat aan gaat doen, aan de slag gaat. De tweede is harmonischer en biedt meer inzichten, kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Driehoeken/sextielen/opposities

In de vijf grafieken hierboven zien we voorbeelden van langlopende driehoeken (blauw) tussen planeten. de betreffende personen hebben veel mogelijkheden gekregen om hun talenten te ontplooien. Het wil niet zeggen dat alles lukte. Ook deze mensen hebben periodes gekend, waarin het even tegenzat, in relaties, in leefomstandigheden, in werk. De vijf voorbeelden van Beethoven, Picasso, Stravinsky, Appel en Barbault zijn elders op deze site uitgewerkt.

Vierkanten/opposities

In deze voorbeelden zien we vooral vierkanten en opposities. De betreffende personen hebben zich moeten waarmaken, vaak met flinke tegenslag. Niet alles ging vanzelf. Ook deze voorbeelden van Vincent van Gogh, Debussy, Mondriaan, Frida Kahlo en Dora Maar zijn op deze site uitgewerkt.

Alle Aspecten

In deze derde reeks voorbeelden zijn alle aspecten wel vertegenwoordigd. Het is een bijna continue afwisseling van harmonische aspecten en spanningsaspecten.

Ook deze voorbeelden van Bach, Cayce, Chagall, de Dalai Lama en Antonie Kamerling wil ik verder uitwerken op deze site. Zie daarvoor de links.

Kunstenaars in het bijzonder

In het onderzoek bij beeldende kunstenaars blijken de conjuncties het meest belangrijk te zijn voor de stijlontwikkeling. Planeetaspecten laten zich zien in het vorm- en kleurgebruik. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn te vinden in de beschrijvingen van Pablo Picasso, Piet Mondriaan en Vincent van Gogh. Zie verder “Kunstenaars”.

Enkele voorbeelden

In risicovolle situaties, als het ski-ongeluk van Prins Johan Friso, zien we de vierkanten een grote rol spelen.

Ontdekkingen

De ontcijfering van het hiërogliefen-schrift door Jean François Champollion werd vergezeld door driehoeken.

Een bijna schoolvoorbeeld van een ontdekking, zien we bij Galileo Galileï. Toen hij met zijn verrekijker de nachtelijke hemel afzocht, zag hij de details van het Maan oppervlak. In dezelfde winter in 1609/1610 ontdekte hij de Manen van Jupiter.

Het zijn slechts enkele voorbeelden. Het onderzoek kun je fenomenologisch noemen. Het beschrijft de waarnemingen en koppelt deze aan planeetaspecten met hun specifieke betekenissen. Was het niet Michel Gauquelin die een vorm van astrologie zocht, gebaseerd op waargenomen feiten?

Verschillen

In het onderzoek is gekeken naar planeetaspecten in de prenatale ontwikkeling, in de secundaire progressies, volgend op een geboortehoroscoop, en in de transits.

Het zijn vooral de planeetaspecten in de prenatale ontwikkeling en in de secundaire progressies die belangrijk zijn. De werkingen van de transits zijn minder zichtbaar.

In het onderzoek blijken de actuele Zonsverduisteringen minder betekenis te hebben. Het zijn vooral de Zonsverduisteringen in de eigen prenatale ontwikkeling en secundaire progressies die belangrijk zijn.

Verhoudingen

Tussen de verschillende onderdelen van de horoscoop bestaat een verhouding. Zo laten de prenatale ontwikkelingsaspecten, de secundaire progressies en de transits, zich in een verhouding zien. Om enkele voorbeelden te noemen. Het leven en werk van Picasso werd bepaald door 80% prenatale ontwikkelingsaspecten, 15% secundaire progressies en slechts 5% transits. Die verhouding ligt bij elk mens weer anders. Het leven en werk van Claude Debussy werd bepaald door 60% prenatale ontwikkelingsaspecten, 35% secundaire progressies en 5% transits.

Grafieken

Sinds ik gebruik ben gaan maken van astrologische software, heb ik grafieken leren toepassen. Het geeft de mogelijkheid om het unieke van een persoon zichtbaar te maken. In deze grafieken kun je de planetenloop laten zien, vanaf de conceptie tot drie maanden na de geboorte. Je hebt een overzicht, hoe en wanneer planeten hun werking zullen laten zien.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Deze grafiek is van Ludwig van Beethoven, met daarin planeetaspecten vanaf zijn conceptie tot drie maanden na zijn geboorte.

De grafiek vertoont vooral veel driehoeken (blauw), en enkele sextielen (groen) en enkele vierkanten (rood).

Frida Kahlo

Frida Kahlo

Een grafiek kan er ook zo uitzien, als deze van Frida Kahlo, bekend als schilderes, van vooral veel zelfportretten. Haar leven spreekt tot de verbeelding van heel veel mensen.

Opvallend in deze grafiek is het verschil tussen helemaal links en driekwart van de grafiek rechts.

Het begin, links, wordt gekenmerkt door veel driehoeken (blauw), sextielen (groen) en een enkel vierkant (rood). Het leven lachte haar nog toe, ze was studente medicijnen, en zag voor zich een toekomst als arts.

Rechts zijn het vooral opposities (rood) en vierkanten (rood).

Het leven nà 18 jaar was voor haar een grote opgave. Een ongeluk maakte dat ze haar hele leven lang medisch gezien onder behandeling bleef, de ene operatie na de andere, en geen kinderen kon krijgen.

Ze trouwde ook nog eens met het tweede ongeluk, zoals zij dat zelf formuleerde, de schilder Diego Rivera, die haar keer op keer bedroog.

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Deze grafiek van Pablo Picasso toont een leven lang een driehoek (blauw) tussen Uranus in Maagd en vier planeten in Stier. Een gunstig aspect, dat de creativiteit van Picasso een enorme kans gaf.

Picasso heeft natuurlijk ook andere aspecten, waarvan de ingaande conjunctie van Zon/Jupiter op Saturnus wel het meest opvallend is. De overgang van deze conjunctie naar een uitgaande conjunctie heeft de overgang laten zien van zijn Blauwe Periode naar zijn Roze Periode. Hieronder te zien in de opeenvolgende schilderijen vanaf 1896 tot 1910.

1904-1905 de overgang van de Blauwe Periode naar de Roze Periode