Prenatale Astrologie

Zijn de planeetaspecten in de geboortehoroscoop onderwerp van studie voor vele vormen van astrologie, onderzoek wijst uit dat de periode voor de geboorte belangrijke planeetinvloeden laat zien, die van invloed blijken te zijn voor de individuele levensloop.

Het onderzoek naar planeetinvloeden in de prenatale ontwikkeling van een mens is ontstaan vanuit de praktijk van het kunstonderwijs. Het bleek namelijk dat leerlingen met dezelfde planeetconjuncties overeenkomstige werk maakten. Deze conjuncties vonden plaats in de geboortehoroscoop, in de secundaire progressies en in de prenatale ontwikkeling van de leerlingen.

Het gaf aanleiding om een grootschalig onderzoek te starten naar het gebruik van vorm en kleur bij professionele kunstenaars. Het onderzoek loopt al vanaf 1982/1983, en heeft heel veel resultaten laten zien, die een uitgave als hieronder mogelijk hebben gemaakt.

Prenatale Astrologie
uitgeverij Brave New Books
ISBN 9789402185706 in kleur, 35.00 euro
ISBN 9789402185331 in zwart/wit, 17.50 euro

Dit nieuwe terrein van onderzoek in de astrologie is onderwerp van “Prenatale Astrologie”. Het beschrijft de uitgangspunten, het mensbeeld waarop het gebaseerd is, en de gevolgde methode van onderzoek. Het toont de berekening om te komen tot een betrouwbare conceptiedatum, en het maakt gebruik van nieuwe software. Het onderwerp wordt verder duidelijk gemaakt met vele sprekende voorbeelden, als die van Jean François Champollion, Pablo Picasso, Piet Mondriaan, Claude Debussy, John Lennon, Carl Gustav Jung, Nelson Mandela, Dalai Lama, Michel Gauquelin, e.a.