Prins Johan Friso

foto uit 1986, Prins Johan Friso was toen 18 jaar

Een astroloog heeft een grote belangstelling voor mensen, en hun verbinding met de sterrenwereld. Wie van jullie heeft niet gekeken naar de actuele planeetstanden van Prins Johan Friso, toen hij op wintersport bij een afdaling bedolven raakte onder een sneeuwlawine?

Als je de secundaire progressies van Prins Johan Friso ziet, dan verbaas je je dat er geen astroloog is geweest die dit had kunnen voorzien. Hebben de Oranjes geen astrologen?

In mijn jarenlange onderzoek naar planeetwerkingen op de mens, ben ik vele voorbeelden tegengekomen, waarin de voorkennis van planeetaspecten tot andere ontwikkelingen in een levensloop had kunnen leiden. Prins Johan Friso is daar een voorbeeld van.

Planeetstanden tijdens het ongeluk.

geboortehoroscoop in het midden, secundaire progressies buitenom

Prins Johan Friso treft het ongeluk dat in februari 2012 zijn progressieve Mars op zijn Uranus radixplaats kwam te staan, en tegelijkertijd de progressieve Uranus op zijn geboorte Zon.

Prenatale planeetstanden

Tijdens het ongeluk op 17 februari 2012 stonden in de prenatale ontwikkeling de Zon, Mars en Venus conjunct in Tweelingen, in een vierkant naar de Uranus/Pluto in Maagd.

Solaar van 25 september 2011

Deze solaar van Prins Johan Friso voor het jaar 2011/2012 laat een T-vierkant zien tussen Zon, Uranus en Pluto. Deze planeten staan op de hoekpunten.

17 februari 2012

Op het moment van het ongeluk stond de Maan conjunct Pluto vierkant Uranus. Deze aspecten staan op de conflictaspecten van zijn solaardatum.

Samenloop van aspecten

Een astroloog had deze aspecten, prenataal en progressief, kunnen zien aankomen. Het advies had kunnen zijn om elk risicovol gedrag te vermijden. Zo had het ‘ongeluk’ minder ernstig kunnen uitpakken.

Mabel Wisse Smit

Het leven lijkt ondoorgrondelijk. Toch is er nog een bijzondere verbinding die hier niet ongenoemd mag blijven.

Er bestaat namelijk een verbinding tussen Prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit, waarbij de prenatale aspecten en de secundaire progressies van beiden samenliepen. Deze overeenkomsten in planeetaspecten die ik vele malen ben tegengekomen. Zie daarvoor de voorbeelden bij Vriendschappen . Ik beschrijf drie voorbeelden in mijn boek Prenatale Astrologie.

Friso en Mabel

De overeenkomst tussen Friso en Mabel ziet er als volgt uit.

We zien dat ze dezelfde planeetconjuncties hadden, gedurende een deel van hun prenatale ontwikkelingen en in de daaropvolgende progressies. Als Prins Johan Friso komt te overlijden, heeft Mabel secundaire progressies die exact overeenkomen met de geboortedag van Friso. Dat geeft stof tot nadenken. In een van de drie voorbeelden in mijn boek Prenatale Astrologie vindt iets soortgelijks plaats.

Conclusies

Als ik dit nu teruglees, dan kan ik niet anders dan constateren, dat planeten zich laten zien in velerlei situaties. Het maakt bijna noodzakelijk dat je je verdiept in je eigen planeetaspecten. Inzicht in je eigen “astrum-in-corpore” (Paracelsus) kan je helpen om je levensloop meer bewust te doorlopen. Astrologie zou naast psychologie, naast geneeskunde, een welkome aanvulling zijn om inzicht te geven in je levenssituaties. Astrologie zou veel meer mogelijkheden moeten krijgen om serieus onderzoek te doen.