Rembrandt

Zelfportretten van Rembrandt uit 1630, 1642 en 1665-1669

Rembrandt portretteerde zichzelf in veertig jaar bijna honderdmaal. Hij schilderde 50 zelfportretten en maakte 32 etsen en 7 tekeningen van zichzelf.

Rembrandt van Rijn werd geboren in Leiden, op 15 juli 1606, om 15.00 uur.

Stijlverandering

alle genoemde personen hadden de conjunctie tussen Uranus en Neptunus in hun transits in 1650
Jan Luyken had de conjunctie in zijn geboortehoroscoop

In de zomer van 2015 hield ik mij bezig met een onderzoek naar de invloed van Uranus/Neptunus conjuncties in de beeldende kunst. De Uranus/Neptunus conjunctie deed zich voor in de jaren 1993, 1821, 1650 en 1479. Het zijn jaren met een boeiende verzameling kunst. De periode rond 1650 liet een groot aantal schilders zien uit onze Gouden Eeuw. Zo stuitte ik op Rembrandt. In zijn werk was een duidelijke stijlverandering te zien. Vóór 1650 schilderde hij in een realistische stijl, met veel aandacht voor stofuitdrukking, vormen en contouren. Ná 1650 werd het werk schetsmatiger, je zou zelfs kunnen zeggen ‘impressionistisch’. Rembrandt gebruikt meer kleur en zijn schilderwijze is schetsmatig.

Enkele details uit zijn werk vóór en ná 1650 laten dat verschil goed zien.

Portret van Maria Trip uit 1639 en een portret va Jan Six uit 1654

Het portret van Maria Trip uit 1639 is geschilderd met veel aandacht voor details, als haren, ogen, neus, mond en sieraden. Het portret van Jan Six uit 1654 is veel losser geschilderd, ook kleurrijker. In onderstaande fragmenten wordt dat nog meer duidelijker.

De hand van Maria Trip, geschilderd in 1639
Beide handen van Jan Six, geschilderd in 1654

Het is duidelijk dat …

… wordt verder uitgewerkt….