Samuel Hahnemann

De arts Samuel Hahnemann heeft met zijn homeopathie een vernieuwing weten door te voeren in de geneeskundige praktijk van zijn tijd.

Geboren op 10 april 1755 in Meissen, Duitsland, groeide hij op in de tijd van de Verlichting. Hij was een leergierige jongen die vooral uitblonk in talen, wiskunde, meetkunde en plantkunde. In 1776 ging hij medicijnen studeren in Leipzig en in Wenen.

Bij het lezen van zijn biografie stelde ik mij o.a. de volgende vraag:

Hoe en wanneer heeft Hahnemann zijn ontdekking van het homeopathische principe gedaan? En hebben planeten daar invloed op gehad?

Ontdekking van de Homeopathie

Hahnemann vertaalde veel boeken uit het Engels en uit het Frans. Het waren vooral boeken over geneeskundige en scheikundige onderwerpen.

In 1789 publiceerde de Engelse Dr. William Cullen “A Treatise on Materia Medica”. Een Duitse uitgever vroeg aan Hahnemann dit werk te vertalen, dat vervolgens in 1790 uitkwam.

Hahnemann vertaalde niet alleen, hij voorzag het boek ook van vele voetnoten. Hij ging er ook toe over om geneesmiddelen op zichzelf te testen. Hij deed dat met o.a. Kinabast, een geneesmiddel tegen Malaria.

Levensloop

Zijn leven laat zich kennen door het lezen van een bijzondere biografie geschreven door Trevor M. Cook. Een beknopte weergave daarvan zien we hieronder. De vele plaatsen waar hahnemann heeft gewoond zijn rood gemarkeerd, personen die hij kende staan in het zwart, en de publicaties in het blauw.

Planeetaspecten

Er zijn in het lange leven van Hahnemann van 88 jaar veel planeetaspecten aan te wijzen, die zijn levensloop hebben beïnvloed.

Zo is zijn schooltijd en studie medicijnen sterk bepaald door de vele conjuncties met Jupiter in de prenatale ontwikkeling.

De ontdekking en uitwerking van zijn homeopathie ging samen met veel conjuncties met Pluto in de prenatale ontwikkeling en door de transits van Jupiter en Uranus over zijn Neptunus radix en Jupiter radix.

Zijn vele publicaties vonden plaats bij conjuncties met Saturnus in de prenatale ontwikkeling.

Hij verloor zijn zelfbeheersing in de colleges die hij gaf toen de progressieve Mars over zijn Zon radix trok.

De strijd tegen het monopolie van de apothekers vond zijn hoogtepunt in de vele conjuncties met Uranus.

De uitspraak in de rechtszaak vond plaats bij een Zonsverduistering en deed Hahnemann besluiten om weg te gaan uit Leipzig.

Het overlijden van zijn vrouw Johanna vond plaats bij een progressieve Maan op Saturnus radix, tegelijkertijd stond Venus conjunct Uranus in de prenatale ontwikkeling.

Het plotselinge verschijnen van Mélanie het trouwen met haar en de verhuizing naar Parijs, vond plaats bij een progressieve Maan conjunct Uraus radix.

Geboortehoroscoop

Hahnemann had Pluto op zijn Ascendant staan, in een vierkant naar Uranus en naar Jupiter. Dit vierkantencomplex werd geactiveerd door de secundaire progressies van Zon en Mercurius, en pas veel later door Venus. Het geeft de strijd en de volharding aan, waarmee Hahnemann vanaf het begin van zijn loopbaan als arts verbeteringen heeft willen doorvoeren in de geneeskundige praktijk van eind 18de en begin 19de eeuw. Een van zijn punten was het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen, en de speciaal door hem ontwikkelde homeopathische geneesmiddelen, in hogere potenties. Hij stuitte daarbij op verzet van de apothekers, die het hem verboden hebben om zelf zijn geneesmiddelen toe te bereiden.

Ontdekking

De ontdekking van het homeopathische principe vond plaats in de jaren 1895 en 1896.

De transit van Uranus liep in die tijd over zijn Jupiter radix. Tegelijkertijd stond zijn secundaire progressieve Maan in Maagd in een volledige driehoek naar de progressieve Saturnus in Steenbok en de progressieve Zon in Stier.

Hahnemann heeft het principe van “het gelijke met het gelijke” te behandelen, verder weten uit te werken door geneesmiddelenproeven op zichzelf toe te passen. Geneesmiddelen die, toegepast op gezonde mensen, bepaalde ziektebeelden lieten zien, zouden kunnen worden gebruikt om die ziekte te genezen. Hij werkte daarbij met hogere verdunningen van geneesmiddelen, die een sterkere werking lieten zien.

Geneesmiddelenproeven

Zijn methode vond in de 18de en 19de eeuw navolging. Hahnemann vond medewerkers, die met hem de geneesmiddelenproeven hebben weten uit te werken tot een betrouwbare Materia Medica Pura, dat in 1811 in boekvorm uitkwam.

Al in 1805 verscheen een eerste boek waarin Hahnemann een aantal natuurlijke geneesmiddelen beschreef. Het boek bestond uit twee delen.

Het eerste deel gaat over de symptomen, die door geneesmiddelen in het gezonde lichaam werden teweeggebracht.

Het tweede deel geeft een beschrijving van 26 middelen. Dat waren onder andere Aconitum (blauwe monnikskap), Arnica (wolverlei, valkruid), Belladonna (wolfskers), Chamomilla (kamille), Drosera (zonnedauw), Ignatia (ignatiusboom), Ipecacuanha (braakwortel), Nux Vomica (braaknoot) en Pulsatilla (wildemanskruid).

Materia Medica Pura

Het boek Materia Medica Pura zou gaan bestaan uit zes delen, die tussen 1811 en 1821 werden uitgegeven. Het geeft verscheidene duizenden symptomen in een index die 66 afzonderlijke geneesmiddelen omvatte. Het beschreef verder de toebereiding van de middelen voor homeopathisch gebruik, de toepassing van elk middel, en de voornaamste ziekten waarvoor elk middel zou kunnen worden voorgeschreven.