Vierkanten

Vierkanten komen voor als enkel Vierkant, als twee vierkanten in een zogenaamd T-vierkant, en als Groot Vierkant als hierboven te zien is. Planeten staan daarbij in hoofdtekens, vaste tekens of beweeglijke tekens, en in vuur-, aarde-, lucht- en watertekens.

Het zijn actieve aspecten, die iemand aan het werk zetten. Het aspect kan de nodige spanning opleveren, zelfs conflicten geven. Maar er is altijd wel een sextiel of een driehoek die het geheel beïnvloedt.

Een voorbeeld waarbij deze aspectenfiguur met zijn opposities een sterke invloed uitoefende op de biografie, is te vinden in het leven van Frida Kahlo en in het leven van Dora Maar.

Onderzoek

Ik ben deze aspectenfiguur veel tegengekomen in mijn onderzoek naar het optreden van planeten bij aardbevingen. Planeten stonden daarbij altijd op de hoekpunten van een horoscoop.