Zonsverduisteringen

De Zonsverduisteringen zijn misschien wel de meest belangrijke aspecten in de astrologie en van grote betekenis voor de biografische ontwikkeling.

In de periode vanaf conceptie tot aan drie maanden na de geboorte vinden zeker twee Zonsverduisteringen plaats, mogelijk drie, soms vier. Deze periode laat zich vergelijken met 90 jaar in de levensloop. Zonsverduisteringen in die periode geven altijd belangrijke veranderingen aan. In het onderzoeksmateriaal kwam ik vijf mogelijke betekenissen tegen:

1 Een Zonsverduistering markeert een belangrijke verandering in je levensloop.

2 Een Zonsverduistering valt samen met het vinden van je levensdoel.

3 Een Zonverduistering hangt samen met een crisis in je leven.

4 Zonsverduisteringen gaan gepaard met belangrijke ontwikkelingen in je werk, in je leven.

5 Zonsverduisteringen kunnen ook samenhang vertonen met het levenseinde.

Voorbeelden

Elk gevonden voorbeeld heeft weer zijn eigen specifieke bijzonderheden. De levens van mensen zijn zo verschillend. Elk leven is weer uniek.

In het voorbeeldmateriaal kwamen bijzondere samenstanden voor, tussen Zonsverduisteringen (Zon en Maan) en planeten. Elke planeet gaf extra betekenis aan zo’n Zonverduistering. Hieronder een overzicht van alle Zonsverduisteringen in de periode 1951 tot 1960.

Links staan, naast de datum, de nummers van de verschillende Saros-periodes en die van Brady.

… wordt nog verder uitgewerkt ……